Stichting WILco

Stichting WILco (What I Like: Creating Opera’s)        logo.indd

Stichting Wilco is de rechtspersoon waaronder Huba de Graaff haar activiteiten ontplooit.

De stichting Wilco is opgericht in 2008. Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat Hubadegraaff vanaf 2016 naar buiten treedt onder eigen naam, voor alle duidelijkheid naar het publiek. Maar nog steeds onder auspiciën van de stichting Wilco.

De stichting Wilco heeft ten doel: het organiseren van projecten op het gebied van podiumkunsten en hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

het bestuur bestaat uit Johan Dorrestein, Floor de Ruiter en Monica van Steen
Zij adviseren en zorgen voor eventuele bijsturing van de projecten van HubadeGraaff
met name op het gebied van bedrijfsvoering en financiën.

HubadeGraaff maakt experimentele opera-producties
het artistieke team bestaat uit:

Huba de Graaff en Erik-Ward Geerlings
zakelijke leiding: Britt Verstegen

hubadegraaff.comhuba_kleur

contact: mailto: info@wilco.nu